அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

12 June 2011

புறப்படு தோழா புறப்படு...

புறப்படு புறப்படு..
புயலாய் புறப்படு

புதியதோர் உலகம்..
உனக்குள் இருக்கு..

களையடு களையடு..
கயவர்களை களையடு..

காலம் என்ற வெகுமதியை..
கடந்து செல்ல துணிந்து வெல்ல..
வெற்றி அணிந்து வாழ...

குரல் கொடு..
வெற்றி வரம் பெறு..
உலகம் உன்னை பார்க்க..
உழைப்பில் நீயும் வாழ்ந்திடு..

விளையிற பூமி நமக்காக..
உழைத்து பெறுவோம் சமமாக...

உழைத்து பெறுவோம்..
உயர்வை அடைய்வோம்..

சத்திய பாதையில்..
இருக்கும் சோதனை..

வென்று வாழ்ந்தால்..
உண்டு சொர்க்கம்...

சொல் விதைத்தால்..
பொருள் விளையும்..

பகுத்தறிந்தால்..
சிறக்கும் வாழ்க்கை...

விழித்து வாழத்தான்..
விடியல்..

விழிப்புணர்வோடு..
வாழத்தான் மார்க்கம்..

புதியதோர் உலகம்..
உனக்குள் இருக்கு..
புறப்படு தோழா புறப்படு...


No comments:

Post a Comment