அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

26 October 2011

யா அல்லாஹ்..! நீ படைத்து கொடுத்தழகு..!!

நீ..  படைத்த வானழகு..
பொழியும் மழையழகு..

விளையும் பூமியழகு..
வெளிச்சமிடும் நிலவழகு..

பகல் தரும் சூரியனழகு..
நீந்தி திரியும் நட்சத்திரங்களழகு..

உயிர் தரும் காற்றழகு..
ஓர் இறை கொள்கையழகு..

இஸ்லாம் மார்க்கமழகு..
மாமறையழகு..

மாநபி வழியழகு..
ஐந்து கடமையழகு..

ஐய்வேலை தொழுகையழகு...
தர்மம் அளத்தழகு..

நோன்பு நொற்றழகு..
ஹஜ் நிறைத்தழகு..

மஹர் கொடுத்து..
மணமுடிக்கச்சொன்ன பண்பழகு..

சகோதரத்துவத்தை..
சமர்பித்த  சான்றழகு..

விதவை கூடாதென்று..
மறுமணம் வலியுறுத்தியழகு...

No comments:

Post a Comment