அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

29 December 2011

இஸ்லாம் மனிதர்களுக்கான மார்க்கம்...

ஓர் இறை தந்த மார்க்கம்....
ஆறறிவும் ஏற்கும்....

இறைமறை சான்றுகள்..
இறைத்தூதரின்...
பொண்மொழிகள்....

தீண்டாமை தீண்டாத மார்க்கம்...
மனிதர்கள் ஏற்கவேண்டிய  மார்க்கம்...

சகோதரத்துவம் சமத்துவம்..
ஓர் இறைவனை மட்டும்..
வணங்கும் மகத்துவம்...
மலர்ந்த சன்மார்க்கம்....

கடமை சொன்ன இறைத்தூதர்..
கடமையாகவே வாழ்ந்த...
வரலாறு தந்த மார்க்கம்...

சீர்கேட்டின் விளிம்பில் முழ்கும்..
மனிதர்களுக்கு சீர்திருத்தத்தை..
செம்மைபடுத்தும் சிறந்த மார்க்கம்...

அல்லாஹ்வின் ஆட்சியை..
அரசாலும் அதிகாரத்தை...
அற்புதமாய் அறிவிக்கும்..
அழகிய மார்க்கம்...

வணிகம்  செய்யும் முறை...
வணிகத்தில் கிடைக்கும்..
லாபவளர்ச்சியை நேர்மையை..
கொண்டு பெற்றிட சொன்ன..
படைத்தவனின் மார்க்கம்...

இஸ்லாம் ஏற்கவேண்டிய மார்க்கம்..
இஸ்லாம் மனிதர்களுக்கான மார்க்கம்..


No comments:

Post a Comment