அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

27 February 2012

யா அல்லாஹ்..! எங்கள் இறைவா..!!

யா அல்லாஹ்..!
ஐந்து கடமை நிறைத்து..
வாழ உன் உதவி...!

எங்களால் பிறர்க்கு..
... பாதிப்பு ஏற்படாமலும்..

பிறரால் எங்களுக்கு..
பாதிப்பு ஏற்படாமலும்..
என்றென்றும் உன் துணை..!

எங்கள் நம்பிக்கைகள்..
தடம்புரழாமல் இருக்க..
உன் கருணை..!

வாழ்வதற்காண வழி...
முஹம்மத் நபி (ஸல்) வழியை..
எங்கள் வாழ்க்கையாக்கு..!

எங்கள் மண்ணறையை..
விசாலமாக்கு...

நரகத்தின் பிடியிலிருந்து..
எங்களை காப்பாற்று..!

மறுமை வாழ்க்கையை..
நீ விரும்பியதை போன்று..
எங்களுக்கு வழங்கு..!

உன் புகழ் ஒன்றே..!
உலகில் போற்றி போற்றி..!!

No comments:

Post a Comment