அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

22 November 2010

சிந்திக்க மட்டும்....

நிலுவை மோசடியில் கூட்டுறவுகள்..
வட்டியின் வளர்ச்சியில் செல்வந்தர்கள்..
அனைத்து துறைகளும்  ஊழல்கள்..
லஞ்சத்தில் -அரசு துறைகள்..
ரவுடிகளை பணியமர்த்திய்ய வங்கிகள்...
வாக்குருதிகளை வாரியிறைக்கும் கட்சிகள்...
தூர்வார்படாத குளங்கள்...
ஆற்று மணலில் அரசியல் நாடகங்கள்..
ஒரு நாள் முழுவதும் கையேந்தி பிச்சை..
எடுத்தும் ஒரு வேலை சோற்றுக்கு ..
சேராத பணம் .....
நாகரியத்தை உடுத்திய மனிதன்..
ஒழுக்கத்தை இழந்தான்...
வட்டியை பெருக்க நினைத்தவன்..
தர்மத்தை மறந்தான்.....
சமுதாய மக்களுக்காக எழுதப்பட்டவை..
சிந்திக்க மட்டும்....

No comments:

Post a Comment