அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

25 November 2010

இது எக்காலம் ?

எழுத்து ஆசனம் சிறுக சிறுக..
அழியும் காலம்...

கணிப்பொறியின் வளர்ச்சியில்..
வாழும் காலம்..

அரைநிர்வாண விபச்சாரம்..
நாகரிகமாக மாறிவரும் காலம்...

நகை மோகமும் வட்டி வளமும்..
வதைக்கும் காலம்...

ஏழை ஏழையாகவே பசியில் வாடும்..
கொடுரக்காலம்...

கடமை தவறிய ஆட்சித்துறை..
காவல்துறை அதிகாரத்துரை..
நீதித்துறை சீர்கேடுகள்..
தலைவிரித்தாடும் இழிவு இழுக்கு..
அழிவுக்காலம்...

இயந்திர மனிதனாய்..
இன்றளவும் வாழும்..
இறுதிக் காலம்...

மனிதாபிமானம் தொலைத்த..
ஐந்தறிவு    ஐய்யகாலம்..

குப்பை தொட்டி  குழந்தை..
பெருகிவரும்..
இது இக்காலம்...

No comments:

Post a Comment