அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

26 November 2010

அன்புள்ள சகோதரர்களுக்கு....

அன்புள்ள சகோதரர்களுக்கு....
சாந்தியும் சமாதானமும்..
நிலைத்து நிலவட்டுமாக...

உங்கள் நம்பிக்கையை..
புதுப்பித்துகொண்டே இருங்கள்...

உங்கள் முயற்ச்சியை விரிவாக்குங்கள்..
உங்கள் சிந்தனையை செதுக்கி..
கொண்டே இருங்கள்...

உங்கள் போராட்டம் வெற்றியை..
அடைந்த பின்னும்..
உங்கள் போராட்டம் தொடரட்டும்..

No comments:

Post a Comment