அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

03 December 2010

சிறந்தது எது?

அல்லாஹ்வின் நற்பெயரால்...

இறைவணக்கத்தைவிட ..
சிறந்தது எது? !!

ஓர் இறை வழங்கச்சொன்ன..
தர்மத்தைவிட சிறந்தது எது? !!

ஓர் இறை வழங்கிய மறையைவிட..
சிறந்தது எது?!!

ஓர் இறைத்தூதர்களைவிட..
சிறந்தவர்கள் யார் ? !!

தாய்யைவிட சிறந்த உறவு எது ?!!

ஒழுகத்தைவிட சிறந்த...
செல்வம் எது?!!

உழைப்பைவிட உடல் நலத்திற்க்கு..
சிறந்தது எது?!!
  
உதவும் மனம்..
உதவும் கரங்கள்..
உதவும் மனிதனாய்..
உலகில் வாழ்ந்து காட்டுவோம்..? !!

No comments:

Post a Comment