அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

06 December 2010

நிகழ்காலத்தின் வெளிச்சம்...

நம் நாட்டு மக்களுகோர் ஓர் நல்லுரை..
லஞ்சம் கொடுக்காத மக்களாய் வாழுங்கள்..
ஊழல் புரிய துணை நிற்காமல் வாழுங்கள்..
கொள்ளையடிக்க வழிவகுக்காமல் வாழுங்கள்..
நாடு உயர நல்லெண்ணம் ஏந்துவோம்..
சாக்கடை அரசியல் சாதனை அரசியலாக மாறும்..
வளர்ந்த நாடாக உலகில் ஜொலிக்கும்..
நம் நாட்டில் பிறந்து வாழும் எல்லோரும் இந்தியர்கள்..
நம் நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற..
ஒற்றுமையாய் வாழ்வோம்..!
அனைத்து கல்லூரிகளிலும்-அனைவருக்கும் வாய்ப்பு..
அனைத்து துறைகளிலும்-அனைவருக்கும் வேலை...
பெரும்நாடு நம்நாடு வளம் ஜொலிக்கும் நம் நாடு..
வறுமை இன்னும் இங்கே ஏது ?
என்று ஒன்று கூடி மாற்றிகாட்டுவோம்...

1 comment:

  1. சிறந்த சிந்தனை முயற்சிப்போம் நம்மால் இயலும் விரைவில்

    ReplyDelete