அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

14 February 2011

அழகிய முன் மாதிரி முஹம்மத்-2

ஒப்பற்ற இறைவனை..
ஒப்பற்ற மார்க்கத்தை..
பகுதறிவோடு இவ்வுலகில்..
தழைக்கச்செய்தார்...

சட்டம் இயற்றுவதிலும்..
சட்டம் பின்பற்றுவதிலும்..
மாமனிதராய் விளங்கினார்..

கல்லடியும் சொல்லயும் ஏற்று..
பொருமைக்குவுறியவரானார்..

பாவம் செய்தாவாறு..
மக்களை ஏவினார்..

ஓர் இறையை வணங்குவதில்..
ஆர்வலர் ஆனார்..

சொர்க்கம் கண்டும்..
நரகம் கண்டும்..
மக்கள் இடையே..
விழிப்புணர்வுவூட்டினார்..

உண்மையும் பொய்யும் பிரித்து..
சத்தியத்தை போதித்தார்..

அடுக்கடுக்கான..
ஆதாரங்களை கொண்டு..
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தார்..

இறைவசனங்களை...
இலகுவாக வாசித்தார்..

ஓர் இறை படைப்புகளை...
ஆதாரங்களோடு விளக்கினார்..

பொருமை அணிந்த பெருமானார்..
பெரும் புகழை..
ஓர் இறைவனுக்கே சேர்த்தார்..

இப்படி ஒரு மார்க்கம்..
இப்படி ஒரு தலைவர்..
உலகம் வியக்கும் வண்ணம்..
வாழ்ந்தார் வாழவும் சொன்னார்..
அழகிய முன் மாதிரி முஹம்மத்..

No comments:

Post a Comment