அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

10 February 2011

அல்லாஹ்......!!!

பொருமைக்கும் பெருமைக்கும்..
புகழுக்கும் உரிய..
இணையில்லா இறையோனே..!!

உயர்வாய் மறைவாய்..
எனை காக்கும் இறையோனே..!!

எங்கள் சிந்தைக்கு எட்டாத..
ரகசியங்களை அற்புதங்களை..
அதிசியங்களை ஆச்சிரியங்களை..
வியக்க வைக்கும் ஏக இறையோன்..
வல்லோன் ரஹ்மானே..!!

கருணை கொண்ட கொடையாளனே..!!
நிலைத்தோனே நீதிமானே..!!

இம்மையிலும் மறுமையிலும்..
நிலையான ஆட்சியாளனே..!!

வானம் நீ அமைத்தது..!
பூமி நீ-படைத்தது..!
உடல் உயிர் நீ-தந்தது..!
செல்வம் நீ தந்தது..!
வருமை நீ தந்தது...!
மரணம் நீ தருவது..!

ஏக இறையோன் -அல்லாஹ்வே..!!!
உன் புகழ் பாடுவேன் உலகினிலே..!!
உன் புகழ் மட்டுமே பாடுவேன் உலகினிலே..!!!

2 comments: