அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

05 January 2011

அறிந்தும் அறியாமலும்....

 நேசிக்க தெரியாதவர்கள்..
 சுவாசிக்க தெரியாதவர்கள்..

உண்மை வெளிச்சம் கொண்டவை..
தாமதமாய் வெளிபடுத்தும்..

பிறப்பில் தொடங்கிய பயணம்..
இறப்பில் நிறைவடைந்தது..
வாழ்க்கை பதிவுகள்...

பொருமையும் சோம்பேறியும்..
பிரித்து பார்க்க முடியாதவை..

உன் நேசத்தில் மகிழ்ந்தேன்..
உன் வெருப்பில் மகிழ்ந்து..
கொண்டியிருகிறேன்.....

தங்கம் பசியை போக்கவில்லை..
அணிந்து மகிழ அள்ளள் படும்..
மனிதர்கள்....

தேடுதல்தான் வெற்றியின்..
இலக்கை அடைய்ய முடியும்..

நம்பிக்கையோடு முயற்சித்தால்..
வெற்றிதான் எல்லை.....

ஒழுக்கத்தை எப்போதும்..
உரசி பார்க்கும் நம் பலவீணம்..

காதலில் ஒரு முறையாவது..
தோற்றுவிடு நெறியான வாழ்க்கைக்கு..
உதவி புரியும்....

அறியாதவன் எழுதியதை..
அறிந்தவர்கள் கருத்துரைக்க..
வாக்களிக்க வாய்ப்பு.....

No comments:

Post a Comment