அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

14 January 2011

ஓர் இறை நம்பிக்கையாளர்களே....!

இஸ்லாம் கேட்கிறது..
நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தை..
பின்பற்றுகிறீர்கள்..

உண்மையை உங்கள்..
உள்ளத்தோடு உரசி பாருங்கள்..
தெரிந்து தெளிந்து மாநபிவழி நடந்தால்..
மறுமை வெற்றி நமக்குத்தான்..

பெண்வீட்டார் வீடு கொடுக்கும் முறை..
மாப்பிள்ளை வீட்டார் வீடு வாங்கும் முறை..
ஒரு சில ஊர்களிள் இருக்கத்தான்..
செய்கிறது....

நம் சமுதாய பெரியார்களே...
நீங்கள் இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம்தான்..
அறியாமையில் வாழ்வீர்கள்..
வாழச்சொல்வீர்கள்..

அல்லாஹ்வின் வேதத்தை..
கற்க நேரம் ஒதுக்குவோம்..
அறிந்து வாழ்வதற்கு ஆய்வு செய்வோம்..
நபிவழி நடக்கும் சமூகமாக..
மாற்றி காட்டுவோம்....

இணைவைப்பதிலிருந்து விடுபட..
வட்டி வாங்குவதிலிருந்து விடுபட..
வரதட்சனைவாங்குவதிலிருந்து விடுபட..
தர்கா வழிபாட்டில் இருந்து விடுபட..
இந்த சீர்கெடுக்கும் கலாச்சாரத்தில் இருந்து..
ஏன்?   இன்னும்  விடுபடமுடியவில்லை........

No comments:

Post a Comment