அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

16 January 2011

நாடும் நடப்பும்.....

 நிலவை மோசடியில் கூட்டுறவுகள்..
வட்டியின் வளர்ச்சியில் செல்வந்தர்கள்..
அனைத்து துறைகளிளும் ஊழல்கள்..

லஞ்சத்தில் அரசு துறைகள்..
ரவுடிகளை பனியமர்த்திய்ய வங்கிகள்..
வாக்குறுதிகளை வாரி இறைக்கும் கட்சிகள்..

காவல்துறை கண்கானிப்பில் நடந்த நிகழ்வுகள்..
தூர்வார்படாத குளங்கள்...
ஆற்று மணலில் அரசியல் நாடகம்..

ஒரு நாள் முழுவதும் கையேந்தி பிச்சை எடுத்தும்..
ஒரு வேலை சோற்றுக்கு சேராத பணம்..
நாகரீகத்தை உடுத்திய மனிதன்..
ஒழுக்கத்தை இழந்தான்..
வட்டியை பெருக்க நினைத்த மனிதன்..
தர்மத்தை மறந்தான்....

உயிரை கூட மனிதன்..
உணர தவறிவிட்டான்...
மரணத்தை மறந்த மனிதன்
பகிர்ந்து வாழ மறந்தான்....

No comments:

Post a Comment