அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

17 January 2011

ஹைக்கூவில் ஒரு கலவை...

என்றைக்கோ பெய்த மழை..
இன்று நனைகிறேன்..
மாற்று உடை இல்லாமல்...

ஏழையின் கனவில்..
குறைவான ஆசைகளே..
வருமைக்குள் வலம் வந்தது...

உதரிய்ய பூக்கள்..
சிதரிய்ய புன்னகை...

அன்பு அறிவு அமைதி அடக்கம்..
உழைப்பு உண்மை உறுதி உயர்வு தரும்..

கல் சிற்பி சிலை சிற்பம்..
சிலைகள் மறுக்காதவரையில்....

பணம் சொத்து உடமை..
அணிந்து அனுபவிக்கும் ஆசை..
உயிர் இருக்கும் வரை...

பஞ்சம் லஞ்சம் ஊழல் வருமை..
கொலை கொள்ளை வட்டி பசி..
இல்லாத உலகம் என் கனவில்..
நடந்தேறிய உண்மை..

பூ மணம் புன்னகை மென்மை..
தேன் அழகு கலை ஆயுள்..
ஒரு நாள் வாழ்க்கை...

No comments:

Post a Comment