அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

12 January 2011

ஹைக்கூவில் ஒரு குரல்...

ஹைக்கூவில் ஒரு குரல்.....

அதிகாலை சோம்பேறி நான்..
ஒய்வு எடுக்க ஒய்யாமல்..
உழைக்கிறேன்....

நேற்றைய்ய சம்பவம்..
இன்றைய்ய நிலை..
நாளைய்ய மாற்றம்...

கண்ணாடியில் முகம் பார்த்தேன்..
இதயத்தில் உன் உருவம்..

பால் பவுடர் குடித்து வளர்ந்த...
குழந்தையின் தாய் பாசம்...

அன்பும் அரவனைப்பும்..
ஆற்ற வேண்டிய தாய்..
விலை பேசி விற்றால்..

முதியோர் இல்லம்..
அதிகம் திறந்த பட்டியலில்..
இந்தியாவுக்கு முதலிடம்....

லஞ்சம் வாங்கிய போது பிடிப்பட்ட..
லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரி....

எடை குறைப்பு செய்யாத..
கூட்டுறவு அங்காடி ஊழியர்...

லஞ்சம் கொடுக்காத வாங்காத..
நிலம் பத்திர அலுவலகத்தில்..
பத்திரம் பதிவு செய்து வாங்கப்பட்டது...

நெஞ்சம் பொருக்குதில்லை..
அறியாமை சமூகத்தின்..
அவலங்ளை..............

No comments:

Post a Comment